Posted by admin on June - 17 - 2018 | Comments Off

Istotnym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto zamierza inwestować, ma obowiązek rozporządzać pewną ilością własnych bądź też obcych środków walutowych. Inwestorem ma prawo być figura fizyczna, jak i figura prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce świadczy to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, firmy, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, dzięki jakim można lokować kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić też podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje między nimi ścisły związek, jaki w wielu przypadkach pożąda udziału pośrednika.

Comments are closed.