Posted by admin on July - 3 - 2018 | Comments Off

Wyrób zapakowań przystaje do czynności o wiele bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się rozmaite typy opakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy wykorzystuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest później dostarczana do korporacji zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła potrzebny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest dopuszczalne produkowanie zapakowań szklanych. Wszystko odbywa się oczywiście w hucie. Odważa się tam należycie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do odpowiednich zbiorników. Później następuje topienie szkła w niezmiernie wysokiej temperaturze, czyli stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie dobry kształt i schładza się. Przydaje się również plastik oraz tworzywa sztuczne – Przetwórstwo tworzyw. W ten sposób uzyskać wolno butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Comments are closed.